Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

simap katalog

Tarkan Taşkın


Published on November 28, 2014

HAKKIMIZDA BİLET, bilim, eğitim ve toplum odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak ve eğitim sektörünün ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri geliştirmek için 2013 yılında kurulmuş bir TEKNOPARK firmasıdır. BİLET firması Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan fen eğitimcisi ve matematik eğitimcisi öğretim üyeleri tarafından kurulmuştur. NE YAPIYORUZ? BİLET, çağın gerektirdiği eğitim ihtiyaçlarından yola çıkarak, bilim ve deney merkezlerinin ihtiyaç duydukları materyallerin geliştirilmesi, fen bilimleri ve matematik öğretiminde ihtiyaç duyulan somut materyallerin, deney setlerinin ve bilgisayar yazılım - larının geliştirilmesi gibi alanlarda faaliyet göstermek - te ve yüksek standartlara sahip eğitim danışmanlıkları vermektedir. I. Oyun Temelli Simülasyon Deneyleri Oyun temelli öğrenme prensiplerinin en iyi şekilde uygulandığı, teknolojiyi, eğlenceyi ve öğren - meyi bir araya getiren simülasyon deneyleri geliştirmekteyiz. Bu deneyler sayesinde öğrenci, bilgi - sayar oyunları dünyasının etkileşimli ortamında, bilim - sel kavramları keşfetme, bildiği kavramları test etme ve daha iyi anlama, içselleştirme fırsatı yakala - maktadır.

Similar publications