ORIGO-SYSTEMET-GENERELL

October 24, 2014  |  By  | 


ORIGO SYSTEMET FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION HÖGRE SÄKERHET OCH EN LÄGRE KOSTNAD. Med Origo har vi i nära samarbete med våra kunder och partners tagit fram ett överordnat system som väsentligt underlättar all administration och kontroll av identiteter och behörigheter. SÄKERHETSSYSTEMETS MITTPuNKT Origo organiserar hela företagets säkerhetsinformation på ett ställe. Det har ett webbaserat, decentraliserat arbetssätt som ger alla användare och ansvariga full översikt och kontroll. Varje kategori av användare har tillgång till information som är relevant för honom eller henne. FLEXIBEL AUTOMATISERING UTAN KOMPROMISSER Origo kan flexibelt konfigureras för att följa verksamhetens gällande rutiner och önskemål. På så sätt säkerställs att alla interna och externa regelverk, t.ex. krav på utbildningar, uppfylls under identiteters hela livscykel. Med Origo finns möjlighet att åter- använda färdiga processer, utvecklade för att passa många olika verksamheter och samtidigt ha möjlighet att Flexibelt anpassa dessa till sina egna krav. ORIGO HAR ETT ÖPPET GRÄNSSNITT. Det är möjligt att ansluta majoriteten av alla passer- system på marknaden till Origo. Dessutom kan säkerhetssystemet integreras med verksamhetens övriga IT-struktur. De olika systemen verkar tillsammans och uppdaterar varandra och på så sätt säkerställs att all data alltid är aktuell. BÄTTRE SERVICE, LÄGRE KOSTNAD OCH HÖGRE SÄKERHET Med stöd för automatisering och ett decentraliserat arbetssätt ger Origo en mycket bättre service, väsentligt ökad säkerhet och en stor kostnadsbesparing jämfört med traditionella system.