60 cau kho ve dao dong co dap an chi tiet_01

October 30, 2013  |  By  | 


1 ÔN TẬP CON LẮC LÒ XO Câu 1. Con lắc lò xo gồm vật nặng M = 300g, lò xo có độ cứng k = 200N/m lồng vào một trục thẳng đứng như hình bên. Khi M đang ở vị trí cân bằng, thả vật m = 200g từ độ cao h = 3,75cm so với M. Lấy g =

More from Minh Hien

Page 1 / 3