ly thuyet chuong iv-dao dong dien tu-song dien tu

November 10, 2013  |  By  | 


CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ I. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ */ Cấu tạo và hoạt động của mạch dao động: + Mạch gồm tụ C mắc nối tiếp với cuộn dây L thành mạch kín

More from Minh Hien

Page 1 / 3