Effektivno planiranje, programiranje i praćenje EU fondova

November 3, 2013  |  By  | 


Effektivno planiranje, programiranje i praćenje EU fondova i razvojne pomoći – izazovi i dobre prakse (Stefana Lilić, Kancelarija za evropske integracije, Vlada Republike Srbije)

Page 1 / 4