Vinhomes Metropolis Liễu Giai

vinhomesmetropolislieugiai.net/

VINHOMES METROPOLIS LI?U GIAI Chuyên cung c?p d?ch v? Mua, Bán và Cho thuê các can h? t?i Vinhomes Metropolis. Can h? cao c?p t? 1 - 4 phòng ng? v?i di?n tích t? 55 - 146m2, các can h? siêu sang v?i b? boi bên trong can h? nhu Sky Villa, Duplex, Penthouse...vv v?i di?n tích trên 200m2 - 500m2.
Chung Cu Vinhomes Metropolis cung c?p các h? th?ng ti?n ích d?ng