214184 OWMDA contactblad april 2014 final

October 27, 2014  |  By  | 


Het is leuk om op je vrije dag of in het weekend een tijdje iets ontspannends te doen. Lummelen of even helemaal niets doen kan zelfs heel goed zijn. Kinderen kunnen soms tijden rondhangen totdat uit verveling een nieuw idee of spel ontstaat. Tegenwoordig kiezen veel kinderen, maar ook volwassenen, als het even kan voor een computerspel. Kinderen kunnen zich een leven zonder computer niet meer voorstellen. Wat moeten we dan doen, wat deed u vroeger? Ik las pas over een jongen die moeilijk vrienden kon maken, vanwege zijn autisme. Zijn moeder regelde voor hem een spelletjesafspraak met een jongen die ook een vorm van autisme heeft. Nu spelen ze regelmatig op een vrije dag het bordspel Kolonisten van Catan. Vrije tijdsbesteding is voor mensen met een beperking een zoektocht. Voor kinderen met een sociale beperking geldt: ‘lege tijd is kliertijd’. Er wordt van ouders veel creativiteit verwacht om een vrije dag goed te vullen. In dit nummer leest u enkele voorbeelden. Zo zorgen Jeroen en Rietje Klaassen iedere zaterdag voor een goed gevulde agenda en koos Annemieke Nommensen na haar revalidatie voor een nieuwe vrije tijdsbesteding. Annemieke kreeg er weer nieuwe energie van. Gelukkig zijn er ook vrijwilligers in de kerk die zich geroepen voelen om voor jongeren met een licht verstandelijke beperking een ontmoeting te organiseren. Als het moeilijk is om zaterdagavondinvulling zelf te regelen, is een georganiseerde clubavond wellicht een uitkomst. Jenneke Wolvers-ten Hove Van de redactie 3 Op weg met de ander 2 Op weg met de ander Colofon Op weg met de ander Contactblad van de christelijke vereniging van en voor mensen met een beperking Verschijnt 5 maal per jaar Abonnementsprijs € 17,00 per jaar Bestuur ds. P. Vernooij, Boven-Hardinxveld, voorzitter ds. G.H. Vlijm, Nieuwer ter Aa, 2° voorzitter mevr. G. Hoevenaren, Dussen, secretaris A.H. van ’t Zelfde, Ridderkerk, penningmeester mevr. mr. H.H.J. Vink-van der Klift, Veenendaal M.J. van Bergeijk, Schoonhoven mevr. E.W. Sonnenberg, Ermelo Secretariaat bestuur Baan 26, 4271 BS Dussen, tel. (0416) 39 11 51 Penningmeester Koolmees 133, 2986 VJ Ridderkerk, tel. (0180) 42 45 08 ING 2 248 764 / IBAN: NL92 INGB 0002 2487 64 t.n.v. Op weg met de ander, Ridderkerk Ledenadministratie en verzendingcontactblad Voor adreswijzigingen, aanmelding nieuwe leden, abonnementen en aanvraag proefnummer(s): Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nijkerk tel. (033) 245 66 20 internet: www.opwegmetdeander.nl e-mail: info@opwegmetdeander.nl Stafmedewerker mevr. J.D. Wolvers-ten Hove Soldeniersveld 201, 7327 GK Apeldoorn, tel. (06) 28 46 74 19 Redactieadres Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nijkerk, tel. (033) 245 66 20 e-mail: info@opwegmetdeander.nl Redactiecommissie ds. G.H. Vlijm mevr. J.D. Wolvers-ten Hove (hoofdredacteur) dhr. W. Wieman a.i. (eindredacteur) Landelijk jongerenplatform Info: Johan Wijland Kievitsweg 73C, 2983 AD Ridderkerk, tel. (06) 34 95 94 58 e-mail: johanwijland@hotmail.com Landelijke Oudercommissie Verstandelijk Gehandicapten Voor informatie: regio Zuid / West Sjaco Kaan, tel. (0180) 51 31 92 of e-mail skaan@solcon.nl regio Midden / Oost Henk van Laar, tel. (0318) 54 19 84 regio Noord Henk Leusink, tel. (038) 385 73 63 ANBI ‘Op weg met de ander’ is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI-instelling. Giften, schenkingen en legaten zijn aftrekposten voor de aangiften. Het Contactblad in gesproken vorm Voor blinde en slechtziende leden is er een gesproken versie beschikbaar. Deze wordt verzorgd door de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden te Ermelo. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de Klantenservice van de CBB, tel. (0341) 56 54 77 (op werkdagen van 09.00 -16.00 uur). Coverfoto Jeroen en Simon in de volkstuin Foto: Elianne Wolvers Inhoud Meditatie 3 Mam, wat gaan we doen? 4 Een club waar je jezelf kunt zijn 7 Impressie jaarvergadering 10 Uitbreiding van de Regenboog 12 Op halve kracht 13 Volk 14 Column 15 Edelsmeden voor beginners 16 Enig kind en bijwerkingen 17 Trillen 18 De Pictoschrijver 19 Puzzel 20 Uitnodiging familiedag 21 Nieuwe brochure Autisme thuis 22 Van de penningmeester 23 Prikbord 24 ‘En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.’ (Mattheüs 28:1) We zijn er aan gewend dat we iedere eerste dag van de week vrij zijn. De zondag is de dag, waarop we bij mogen komen van alles wat we de afgelopen week hebben meegemaakt. Toch is de zondag niet zomaar een vrije dag, geen dag die we in kunnen vullen naar eigen behoefte. De eerste dag van de week heeft een ander karakter dan een vrije zaterdag of een vakantiedag. Op de eerste dag van de week denken wij aan de Opstanding van de Heere Jezus. Een dag waarop ons verkondigd wordt hoe we echte rust kunnen ontvangen: de rust die Jezus Christus verdiende door Zijn lijden en sterven. Het bewijs daarvan wordt op de Opstandingsdag geleverd. Jezus Christus heeft de dood overwonnen. Hij leeft. Door Hem is er leven voor mensen die aangetast zijn door de zonde. Niemand ontkomt aan de gebrokenheid die er sinds de zondeval is. Wat is het juist daarom heerlijk dat we elke eerste dag van de week het Evangelie van de Opgestane Levensvorst mogen horen. De vrouwen hebben daar niet op gerekend. Ze rekenen erop dat de Heere Jezus nog in het graf ligt, ze zoeken de Levende bij de doden. Daarom komt de Levensvorst hen tegemoet. Hij laat Zijn macht en majesteit zien. Zelfs de doodsmachten is Hij de baas. Hij laat ook ons zien, dat Hij ons bevrijden wil van zorgen en verdriet. Wat is het bevrijdend als we ons gewonnen geven aan de Heiland. Wat is het bevrijdend als we op de steeds terugkerende vrije zondag mogen genieten van het bevrijdende Evangelie van Gods genade. Dan weten en beleven we dat de dood geen angst meer hoeft aan te jagen, omdat alles is voldaan. Meditatie Ds. P. Vernooij, Boven-Hardinxveld Een vrije dag?!

More from wouter