Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

Дълготрайни активи

Natali


Published on December 1, 2014

Обобщение на темата дълготрайните активи на едно предприятие - същност, структура, състав, изхабяване и амортизация.