modul asas pangkalan data

April 21, 2015  |  By  | 


MODUL ASAS PANGKALAN DATA Wizni/KKPG/2013 2 PERWAKILAN KEPERLUAN PANGKALAN DATA HASIL PEMBELAJARAN Diakhir topik ini, pelajar akan dapat:-  mengenalpasti permasalahan sistem manual  menamakan sistem yang akan dibangunkan  mendapatkan