Nota Pangkalan data

April 21, 2015  |  By  | 


TID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan 2 Data & Maklumat • Data ? Data ialah fakta mengenai suatu benda, perkara, orang, entiti, kejadian atau yang seumpamanya TID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan 3 Data & Maklumat • Maklumat ? Maklumat ialah d