Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

Nota Pangkalan data

yusmanwadi.jamaludin


Published on April 21, 2015

TID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan 2 Data & Maklumat • Data ? Data ialah fakta mengenai suatu benda, perkara, orang, entiti, kejadian atau yang seumpamanya TID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan 3 Data & Maklumat • Maklumat ? Maklumat ialah d