עבודה במתמטיקה (1) (4).pptx

May 4, 2015  |  By  | 


... קחשמה לע . םילבחו תומלוס : אוה יתרחבש קחשמה . קחשמה חולב הנורחאה תצבשמל עיגהל איה קחשמה תרטמ . רפסמו עבצ שי תצבשמ לכ לע .23 .....1 רפסמהמ

More from yuval