Plzeň – město krásné knihy

February 7, 2013  |  By  | 


Plzeň - město krásné knihy : literární i výtvarné harmonie formy a textu. [autoři textu Bohumil Jirásek ... et al.]. Plzeň : V Pro libris vydala Knihovna města Plzně, 2011. 23 s. ; . ISBN 978-80-86446-53-0 (brož.).

More from KnihovnaPlzen

Page 1 / 7