ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟΥ ΝΟΥΡΙΑΝ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2013

May 12, 2013  |  By  | 


1 ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟΥ ΝΟΥΡΙΑΝ , του Volker Ludwig Χ@ΜΟΓΕΛ@, γι@τί... χ@νόμ@στε! , συνέντευξη με το σκηνοθέτη Παντελή Δεντάκη και