"ელექტრონული პორტფოლიოს შექმნა, მართვა და გამოყენება"

July 29, 2014  |  By  |  Impressions: 3439  | 


ეს არის მასწავლებლებისათვის შექმნილი გზამკვლევი, რომლის საფუძველზე აგებულია 12 სთ ტრენინგ-სემინარი