Τα δικαικώματα των παιδιών! eTwin ~ Μια ημέρα για να θυμάμαι

February 13, 2017  |  By  | 


Category: Children

Μέσα από το eTwinning project "Μια ημέρα για να θυμάμαι" σχολεία από όλη την Ελλάδα συνεργάζονται για τη δημιουργία αφισών σχετικών με τα δικαιώματα των παιδιών