ფრაქტალი

January 10, 2014  |  By  |  Impressions: 5151  | 


რა არის ფრაქტალი და როგორ ხდება მისი გამოყენება .