Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utd.

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utd.

Followed
0 followers
www.unit.no

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er en nytenkende pådriver for digitalisering. Vi bruker ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap. Vi driver Kunnskaps-Norge fremover!

Publications